Browse By


Staż naukowy dr inż. Magdaleny Łępickiej w międzynarodowym ośrodku badawczym

Dr inż. Magdalena Łępicka, adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, została zaproszona do odbycia stażu naukowego w International Iberian Nanotechnology Laboratory w Portugalii. Dr inż. Magdalena Łępicka jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wpływ modyfikacji powierzchniowej wybranych biomateriałów metalicznych

Studia Podyplomowe „Nowoczesne techniki wytwarzania”

Oferta  studiów  podyplomowych  „Nowoczesne techniki wytwarzania” adresowana  jest  głównie  do  absolwentów wyższych uczelni kierunków  Mechanika i Budowa Maszyn  oraz  pokrewnych kierunków technicznych, którzy  chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu technologii i nowoczesnych technik wytwarzania w tym: obróbki ubytkowej i kształtowania przyrostowego, projektowania nowych i modyfikacji istniejących procesów technologicznych, kontroli technicznej