Browse By


Studia Podyplomowe „Nowoczesne techniki wytwarzania”

Oferta  studiów  podyplomowych  „Nowoczesne techniki wytwarzania” adresowana  jest  głównie  do  absolwentów wyższych uczelni kierunków  Mechanika i Budowa Maszyn  oraz  pokrewnych kierunków technicznych, którzy  chcą podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu technologii i nowoczesnych technik wytwarzania w tym: obróbki ubytkowej i kształtowania przyrostowego, projektowania nowych i modyfikacji istniejących procesów technologicznych, kontroli technicznej